Psikoloji Ekolleri

Psikoloji Ekolleri

Ekoller, psikoloji alanında benzer yaklaşımlarla çalışanların oluşturdukları grupları temsil eder. Bunlar çalışma konuları, araştırma şekilleri ve terapi modelleri konularında farklılık gösterebilir. Bazı ekoller davranışların biyolojik anlamda nedenlerini araştırırken diğerleri sosyokültürel nedenlerini araştırıyor olabilir.

 

Farklı ekollerin var olmasının sebebi ise; tıpkı insanların düşünceleri, inançları ve danışlarının değişmesi gibi ekoller de kişilere farklı metotlarla iç görü sağlama konusunda destek olurlar.

Ekollere örnek vermek gerekirse:

Bilişsel Terapi: Bireye fayda sağlamayan düşüncelere odaklanır ve bu düşünceleri değiştirmeye çalışan bir ekoldür.

Davranışsal Terapi: Bireylerin öğrenme süreçlerini ve buna bağlı olarak kazandıkları davranışları inceler. Davranışların işlevselliği ve bireyin hayatına olan etkisi üzerine görüşülür.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bu ekol, bireylerin düşünce yapılarına ve bu yapıların davranışsal olarak sonuçları üzerine eğilir. Otomatik düşüncelerin neden olduğu davranışların çözümlenmek amaçlanır.

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing): Yaşanmış fakat geride bırakılamamış yaşantıların yarattığı huzursuzluğu ortadan kaldırmak adına geliştirilmiş bir ekoldür. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak da Türkçe’ye çevrilebilir.

Gestalt Terapi: Ekol, farklı duygu, düşünce ve çağrışımlarla ilgilenir. Kişinin içinde bulunduğu ortam ve kişi ile olan ilişkinin bütünlüğünü ele alır.

Psikodinamik Terapi: Psikanalitik metottan doğan bir terapi şekli olarak kişilik, sosyal çevre ve kişinin zihnine odaklanan bir ekoldür.

Bütüncül Terapi: Terapist var olan ekolleri birbirlerine entegre ederek kullanır. Esnek yapıda bir ekoldür.

Psikanalitik Terapi: Bireyin düşünceleriyle bilinçdışı unsurlar arasındaki bağlantılarını anlamaya çalışan bir ekoldür. Kişinin hayatını ve ilişkilerini olumsuz etkileyen kalıpları fark etmesi amaçlanır.

Birçok ekol olmasının yanı sıra birey; kişilik yapısına ve yaşadığı rahatsızlığa göre ekol seçiminde bulunabilir.Hashtags
ekoller psikoloji terapi emdr bdt gestalt bütüncül psikanalitik psikodinamik

Kategoriler
Aktuel