Hepimiz değerliyiz ve hepimize yeniden birer şans verilse dünyanın daha güzel bir yere dönüşeceğine inanıyoruz.  Yaşadığımız ülkenin sosyoekonomik, siyasal, coğrafi yapılarından dolayı veya şimdiye kadar aldığımız bazı kararlardan dolayı sosyoekonomik durumumuz istediğimiz düzeyde olmayabilir. Bu durumu düzeltmek için profesyonel destek ihtiyacımız olabilir. İşte bu durumlarda World Therapy Center geliştirdiği proje ve iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşları ile terapi ve danışmanlık, eğitim ve istihdam projeleri ile hep birlikteyiz.

Sosyoekonomik durumu seans alamaya yetersiz ama terapi ve danışmanlık alması gereken kişilere indirimli ve/veya ücretsiz terapi ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için