Psikolog kimdir, Psikoterapi nedir?

Psikolog kimdir, Psikoterapi nedir?

Psikolog; İnsanların, davranışlarını, düşünsel-duygusal süreçleri bunlara sebep olan nedenleri, nasıl oluştuğuna dair olguları ve bunların nasıl değişebileceğine dair araştırmalar yapan bilim dalıdır.

Psiko latince “ruh, can, nefes” therapia sözcüğü ise tedavi etme iyileştirme anlamına gelmektedir. Ruhun ve canın iyileştirilmesi anlamına gelmektedir.

Merkezimizin Psikoterapiye bakışı; Psikolog kimdir?

İnsanı bir bütün olarak ele almak gerekir. Mutlulukları kadar mutsuzlukları, başarıları kadar başarısızlıkları, sevinci kadar hayal kırıklıklarını, kahkahası kadar öfkesi, gülümsemesi kadar ağlaması da insanı insan yapan unsurlardır. Bu duygusal ve düşünsel davranışları nasıl, nerede ve hangi derecede sergiliyoruz veya kaçınıyoruz çok önemli. Tüm bu davranış şekilleri bizim ruh halimizin yansıması olarak görebiliriz.

Olaylara, kişilere karşı sergilediğimiz davranış modellerimizin içeriğinde; genetik yapılanmamız kadar, ebeveynlerimizle olan iletişimlerimiz, aile bireyleri ile olan iletişim/iletişimsizliklerimiz, kültürel kurallar, dinsel motifler, sosyo-ekonomik durumlar, yaşanmış kayıplar, çevresel olgular, doğal afetler, ülkesel durumlar gibi faktöreler çok etkilidir. İnsanoğlu etkileşim içerisinde olan bir varlıktır. Tüm etkenlere karşı her birimiz farklı özgün davranışlar geliştirebiliyoruz. Bu davranışların bazıları savunma bazıları saldırı bazıları ise farklı şekilde oluşabilir. Hangi davranış modelin seçersek seçelim her birinin pozitif tarafı kadar kalıcı veya geçici negatif sonuçlarını da yaşarız.

Hepimizin yaşamdaki gayesi mutlu olmak. Her birimiz mutluluğu farklı şeylerde arar. . Mutluluk kelimesinin içine sığdırdıklarımız ve/veya mutluluğu elde edebilmek için neler yaptığımız, nelerden vazgeçtiğimiz çok önemli.

Psikolog kimdir?

Psikolog, bize uzun zamandan beri unuttuğumuz benliğimizi göstermekle kalmaz aynı zamanda çıkmaz dediğimiz sokakların çıkılabilir, çözülmez denilen sorunların çözülebilir olduğunu hissettiren, farkındalık kazandıran kişilerdir. Bunları yaparken de hiçbir zaman kendi duygu ve düşüncelerini size empoze etmez, tavsiye, öğüt vermez veya sizi salt dinlemez.

Psikolog, sizi anlamaya çalışan sizi güçlendirmeye çalışan, çözümsel adımlar atmanız için size farkındalık kazandıran bilim insanıdır.

Psikolog olabilmek için 4 yıllık psikoloji lisans bölümünü bitirmek gereklidir.

Uzman Psikolog, klinik psikolog, terapi yapabilmek içinde psikoloji üzerine yüksek lisans yapmak gerekir. Dünyada geçerli olan birçok psikoterapi modeli var. Çocuk terapisi, ergen terapisi, aile terapisi, çift terapisi, evlilik terapisi üzerine farklı çözümler sunan terapi ve danışmanlık modelleri mevcuttur. Psikolog,  bu eğitimleri alarak o terapi modeli konusunda uzman olarak terapi ve danışmanlıklarını yapabilir.

Psikoterapi, Danışanın sorunlarını tarafsız bir gözle değerlendirip kişinin kendisini algılamasını, tanımasını, barışmasını ve çözümler üretebilecek güce gelmesini sağlar. Psikoterapist tüm çalışmaları eğitimini aldığı psikoterapi teknikleriyle yapar. Psikoterapi salt konuşma terapisi değildir aynı zamanda kaygı, anksiyete bozuklukları, depresyon, mizaç bozuklukları, bağımlılıklar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, tik ve takıntılar üzerine etkilidir.

·         Bireysel Terapi

·         Aile terapisi

·         Çocuk terapisi

·         Ergen terapisi

·         Çift &Evlilik terapisi gibi konularında psikoterapi teknikleri kullanılmakta

En sık kullanılan psikoterapi yöntemleri şunlardır:

·         Kognitif - Bilişsel davranışçı terapi 

·         Bütüncül Terapi

·         Duygu odaklı terapi

·         Psikodrama yöntemi

·         Dinamik psikoterapi 

·         Psikanaliz

Ruhsal anlamda bir sorun yaşıyorsanız bu sorunun bilimsel anlamdaki çözümü Uzman Psikoloğa ve/veya Psikiyatriste gitmektir.Hashtags
psikoterapi psikolog danışmanlık terapi klinik psikolog seans online terapi aile terapisi çift terapisi evlilik terapisi bireysel terapi

Kategoriler
Aktuel Diğer